You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1 Tiết 01, 02 PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH on Thu Mar 08, 2012 3:47 pm

Admin

avatar
Admin
Admin
Tiết 01, 02PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
(
Lê Anh Trà )
( Tiết 1,2)


I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT


Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt
cách văn hoá Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu
tố nghị luật, tự sự, biểu cảm.


II – TRỌNG TÂM KIẾN
THỨC, KỸ NĂNG1. Kiến thức


- Một số biểu hiện của phong cách
Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.


- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí
Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.


- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận
xã hội qua đoạn văn cụ thể.


2. Kỹ năng:


- Nắm bắt nội dung văn bản nhật
dụng thuộc chủ đề hội nhập với thế giới và bảo vệ bản sắc văn hoá dân tộc.


-
Vận dụng các biện pháp nghệ thuật trong việc viết văn bản về một vấn đề
thuộc lĩnh vực văn hoá, lối sống.


3/ Thái độ.


Từ
lòng kính yêu, tự hào về Bác, có ý thức
tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác.


II/ CHUẨN BỊ
:-
GV: Soạn giáo án,tranh ảnh, mẫu chuyện về cuộc đời của Bác.


-
HS: Trả lời các câu hỏi ở SGK.


III/ TIẾN TRÌNH TỔ
CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG.1/
Ôn định lớp.2/ Kiểm
tra bài cũ.3/
Bài mới.


Hoạt động
của thầy

Hoạt động
của trò

Nội dung
hoạt động

Giáo viên giới thiệu gây sự
chú ý của học sinh.

Gọi học sinh đọc chú thích,
em hiểu gì về tác giả ? Xuất xứ tác phẩm có gì đáng chú ý ?

Em còn biết những văn bản,
tác phẩm nào về Bác ?

Yêu cầu học sinh đọc thầm
chú thích. Giáo viên kiểm tra lại một số từ trọng tâm: truân chuyên, thuần
đức.

Giáo viên giảng thêm : bất
giác: một cách tự nhiên, ngẫu nhiên :
không dự định trước.

- Giáo viên hướng dẫn cách đọc, đọc mẫu.

Văn bản được viết theo
phương thức biểu đạt nào ? Thuộc loại văn bản nào ? (chính luận).

Văn bản chia làm mấy đoạn,
ý của từng đoạn ?

- Gọi học sinh đọc đoạn 1.

Những tinh hoa văn hóa nhân
loại đến với Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh nào?

Hồ Chí Minh làm thế nào để
tiếp thu văn hóa nhân loại ?

Chìa khóa để mở kho tri
thức nhân loại là gì ?

Động lực nào giúp người có
vốn tri thức ấy ? Tìm những dẫn chứng cụ thể ?Qua những vấn đề trên em có
nhận xét gì về phong cách Hồ Chí Minh ? Tiếp thu vốn tri thức nhân loại ở mức
nào ? Theo hướng nào ?

Học sinh thảo luận Þ câu văn nào nói rõ
điều đó.

Þ Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện tập.

Để làm nổi bật vấn đề Hồ
Chí Minh với sự tiếp thu văn hóa nhân loại tác giả sử dụng những biện pháp
nghệ thuật gì ?

Giáo viên
củng cố hết tiết 1
.

Học sinh chú ý.

Học sinh trả lời.Học sinh nêu những tác phẩm
đã học về Bác.Học sinh đọc chú thích, Sgk
trang 7.

Học sinh trả lời.

- Đạm bạc : sơ sài, giản dị.Học sinh đọc v.bản.

Học sinh làm việc độc lập,
trả lời.

Suy nghĩ (trả lời).

Ý 1: quá
trình hình thành những điều kì lạ của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh.

Ý 2: những
vẻ đẹp cụ thể của phong cách sống và làm việc của Bác.

Ý 3: bluận
khẳng định ý nghĩa của phong cách văn hóa Hồ Chí Minh

Þ Học sinh dựa vào văn bản.

Þ trả lời.

Học sinh
thảo luận
.

Þ Qua lao động mà học hỏi.

Þ Ham hiểu biết Þ học làm nghề Þ đến đâu cũng học hỏi.

Học sinh
thảo luận
.

- Thông minh, cần cù vốn tri thức sâu rộng tiếp thu chọn lọc.

Þ Câu : “nhưng điều kỳ lạ ... hiện đại”.

Học sinh luyện tập + thảo
luận nhóm.

- Lập luận chặt chẽ.

- Chọn chi tiết tiêu biểu, chọn lọc.

- So sánh, đối lập.

Hoạt động 1: Giới thiệu bài.

Hoạt động 2 :

I) Đọc – hiểu chú thích :

1) Tác giả, tác phẩm :

- Trích trong phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn bó với cái giản dị
của Lê Anh Trà.

2) Chú thích : Sgk trang 7.II) Đọc – hiểu cấu trúc :

1) Đọc :Sgk trang 5.

2) Thể loại : văn bản nhật dụng.

3) Bố cục
: 3 đoạn.

Đoạn 1 :
từ đầu Þ hiện đại.

Đoạn 2 :
tiếp Þ tắm ao.

Đoạn 3 :
còn lại.

Hoạt động 3

III) Phân tích văn bản :

1) Con đường hình thành phong cách văn hóa Hồ Chí
Minh
:

- Bác tiếp thu văn hóa nhân loại trong cuộc đời hoạt động cách mạng, tìm
đường cứu nước.

- Cách tiếp thu: phương tiện ngôn ngữ.

Þ qua công việc, lao động, học hỏi với động lực ham hiểu biết, học hỏi và
tìm hiểu.

- Phong cách: thông minh, cần cù, yêu lao động, có vốn kiến thức sâu
rộng, tiếp thu tri thức chọn lọc; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện
đại; xưa và nay; dân tộc và quốc tế tiếp thu trên nền tảng văn hóa dân tộc.
Tiết 2


Hoạt động
của thầy

Hoạt động
của trò

Nội dung
hoạt động

Yêu cầu học sinh đọc đoạn
2.

Cho học sinh quan sát một
số tranh ảnh giới thiệu nơi ở của Bác.

Đoạn 1 nói về thời hoạt
động nào của Bác ?Đoạn 2 khi Bác làm gì ?

Khi trình bày những nét đẹp
trong lối sống của Hồ Chí Minh, tác giả tập trung ở những khía cạnh nào ? Nơi
ở và nơi làm việc của Bác được giới thiệu như thế nào ?

Trang phục theo cảm nhận
của em ? Việc ăn uống của Bác như thế nào ?

Em hãy hình dung về cuộc
sống của các vị nguyên thủ quốc gia ở các nước trên thế giới ?

(Giáo viên bình : Tổng
thống Mỹ Bin Clintơn)

Em có cảm nhận gì về lối
sống của Hồ Chí Minh ? Để làm nổi bật lối sống đó tác giả dùng nghệ thuật gì
?

Em đã được học, đọc bài thơ
bài văn nào nói về cuộc sống giản dị của Bác ?

Þ Giáo viên chốt lại.

Cho học sinh đọc đoạn: “
người sống ở đó ... hết”.

Tác giả so sánh lối sống
của Bác với Nguyễn Trãi (thế kỷ 15).

Theo em giống và khác nhau giữa hai lối sống của Bác
và Nguyễn Trãi ? (Giáo viên đưa dẫn chứng )

Þ Hướng dẫn học sinh đọc đoạn cuối. Ý nghĩa cao đẹp của phong cách Hồ Chí
Minh là gì ?

Giáo viên nêu câu hỏi liên
hệ trong cuộc sống hiện đại ngày nay hãy chỉ ra thuận lợi và nguy cơ ?

Từ phong cách của Hồ Chí
Minh, em có suy nghĩ và học tập được những gì ?

─ Giáo viên chốt : ăn mặc,
vật chất nói năng, ứng xử.

Nêu vài nét về nội dung và
nghệ thuật bài văn ?Þ Hướng dẫn học sinh đọc ghi nhớ.

Học sinh chú ý nghe giáo
viên nêu câu hỏi.

Þ Giáo viên cho học sinh có khiếu văn nghệ trình bày.

Đọc đoạn 2/6.

Þ Học sinh quan sát.

Học sinh phát hiện trả lời.

- Bác hoạt động ở nước ngoài.

- Bác làm chủ tịch nước.

- nơi ở.

- trang phục.

- ăn uống.

Học sinh
thảo luận
.

- sang trọng.

- bảo vệ.

- uy nghiêm.

Þ Học sinh trao đổi.

- so sánh với các bậc hiền triết như Nguyễn Trãi.

Þ Học sinh trả lời.

- tức cảnh Pác Bó.

Þ Đức tính giản dị (Phạm Văn Đồng).

thăm cõi Bác xưa Þ Tố Hữu.

Học sinh
thảo luận
.

+ Giống: giản dị, thanh
cao.

+ Khác: Bác gắn bó chia sẻ
khó khăn gian khổ cùng dân.

Þ Học sinh phát hiện trả lời.

Học sinh thảo luận.

─ Thuận lợi : mở rộng giao
lưu học hỏi những tinh hoa của nhân loại...

- Nguy cơ: những luồng văn hóa độc hại.

- Học tập: sự cần cù tiếp thu có chọn lọc,...lối sống giản dị.Học sinh đọc ghi nhớ trang
8.

- Các nhóm thi nhau kể (nhận xét; trình bày).

2) Nét đẹp trong lối sống Hồ Chí Minh trên 3 phương
diện
.- Nơi ở và nơi làm việc: đơn sơ và mộc mạc.

- Trang phục: giản dị.

- Ăn uống: đạm bạc, bình dị.

- Lối sống đạm bạc, đơn sơ giản dị, tự nhiên không cầu kỳ, phức tạp.

- Lối sống của Bác là sự kế thừa và phát huy những nét cao đẹp của nhà
văn hóa dân tộc mang nét đẹp thời đại gắn bó với nhân dân.3) Ý nghĩa cao đẹp của phong cách Hồ Chí Minh

- Thanh cao, giản dị, phương Đông.

- Không phải là sự khổ hạnh, tự thần thánh hóa, tự làm cho khác đời.

- Lối sống 1 người cộng sản, 1 vị chủ tịch, linh hồn của dân tộc.

- Quan niệm về thẩm mỹ, về cuộc sống, cái đẹp chính là giản dị, TN.Hoạt động 4

IV) Tổng kết :

1) Nghệ thuật :

- Lập luận chặt chẽ.

- Chọn lọc chi tiết tiêu biếu.

- Đối lập, đan xen nhiều từ
H-V.

2) Nội dung : Ghi nhớ Sgk trang 8.

V) Luyện tập:

1) Kể một số câu chuyện về
lối sống giản dị của Bác

2) Hát bài “ Hồ Chí Minh
đẹp nhất tên Người ”.

Xem lý lịch thành viên http://thcsthitranchomoi.123.st
Trả lời chủ đề này

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a free blog